Adagio Lara Fabian

Adagio - Lara Fabian
Son Album

Voir Aussi de Lara Fabian :

Lara Fabian - Un Cuore Malato Un Cuore Malato Lara Fabian
Lara Fabian - J'y Crois encore J'y Crois encore Lara Fabian